– Måla i Førdepakken er heilt klare. Vi skal ikkje avgrense trafikken

Førdepakken skal gje plass til all trafikk som kan komme fram til 2040. Det betyr at vi skal legge til rette for ein vekst i bilturar på 32 prosent frå 2012.