Følg møtet i fellesnemnda direkte

SUNNFJORD: Møtet starta klokka 10.00.