Tre ledige kommunalsjefsstillingar i Sunnfjord: – Skulle helst hatt dei på plass tidlegare

SUNNFJORD KOMMUNE: Innan slutten av august i år skal den nye storkommunen tilsette tre nye kommunalsjefar og tolv nye einingsleiarar.