Striden i Fagforbundet: – Minner om diktatur vi ikkje vil samanlikne oss med

Atle Lunde er svært kritisk til styringa og arbeidsmetodane i Fagforbundet i Sunnfjord og Vestland. No kan det bli masseutmelding frå lokallaget, meiner han.