Sander (18) har flytta til Førde for å drive med e-sport

19 gutar går på den unike linja på Sunnfjord folkehøgskule. Her utfordrar dei stereotypien om den late, usosiale gameren.