Medan dei tilsette ved Slåtten skule er i Helsinki, er Kristoffer (25) rektor

Lærarstudentar frå Sogndal har teke over styringa på Slåtten skule medan dei tilsette er på studietur.