Har funne skade på Kvammebrua på Tefre

Elva Kilgrova er i ferd med å grave grunnen under Kvammebrua på Tefre.