Denne kantsteinen blir ofte påkøyrt: Utbetra kanten for 20.000

For å hindre at skaden skulle skje igjen, valte Statens vegvesen å bruke 20.000 kroner på å forsterke kanten.