Idrettsforbundet gjorde IT-feil: Opplysningar om 3,2 millionar medlemmar låg tilgjengeleg i 87 dagar

Av

Personopplysningar til norske utøvarar, trenere og leiarar låg tilgjengeleg utan tilgangskontroll i 87 dagar. – Det er ikkje ofte vi har avvik som potensielt gjeld så mange som 3,2 millionar personar, seier Datatilsynet.