Seks tilsette er vekke, men oppryddinga er ikkje over

Rasmus Mo varslar at fleire stillingar kan forsvinne i fylkets mest kjende klubb i løpet av hausten: – Vi må ha rett bemanning.