Hovudregelen for bildedeling er at ein alltid skal spørje om lov av dei som direkte eller indirekte kan gjenkjennast på bildet, før ein deler.

Ifølge ei undersøking gjennomført av Norstat for Codan viser det seg at 14 prosent av vestlendingar legg ut bilde av borna sine, 28 prosent legg ut bilde av vener, 15 prosent har lagt ut bilde av kjærast/ektefelle og fire prosent har lagt ut bilde av kjente personar. Dette gjer mange av oss til lovbrytarar, og vi ligg heile fem prosentpoeng over landssnittet når det kjem til bildedeling utan samtykke.

Undersøkinga viser og at ni prosent av vestlendingar har bilde eller informasjon dei helst ville ha fjerna frå Google. 21 prosent av oss veit ikkje kva som ligg søkbart ute på nettet om oss sjølv.

Nettvett

Har du informasjon eller bilde du ønsker fjerna frå internett? Her er nokre tips til korleis du kan gå fram;

Kontakt personen som har delt informasjon om deg, og be om at opplysningane vert fjerna.

Kontakt dei som eig nettstaden der opplysningane er publisert.

Kontakt nokon som kan hjelpe. www.slettmeg.no og www.datatilsynet.no kan gje råd og rettleiing i slike saker. www.konfliktraadet.no kan hjelpe om det er ein tvist mellom deg og den som har delt informasjonen.

Er opplysningane som er delt så ekstreme at dei bør fjernast raskt, bør du kontakte politiet.

Kjelde: Datatilsynet