Ole Gunnar (32) fekk rådmannsjobb - men vart sjuk. No er han klar til å begynne

1. mai skulle Ole Gunnar Krakhellen ta til i jobben som konstituert rådmann i Sogndal kommune. Midt i førebuingane til den nye jobben, fann han ut at han hadde testikkelkreft.