Brannen i Sogndal: Har sjekka brannvarslingssystemet

SOGNDAL: Politiet trur brannvarslarane på Ulvahaugen fungerte som dei skulle då det brann i bustadblokka.