Fylkeskommunar granskar bomselskap

Av

Både i Hordaland og i Sogn og Fjordane har kontrollutvalet i fylkeskommunen sett i gang gransking av bomselskapet Ferde

DEL

Granskinga kjem etter at NRK mellom anna har retta kritisk søkjelys mot pengebruken i selskapet.

– Basert på informasjonen og spørsmåla vi har fått frå NRK, har vi sett i gang ein selskapsgjennomgang. Vi ser på rollene i selskapet, korleis selskapa er organisert, og vi kjem til å gå ganske djupt inn i pengebruken til selskapet for å koma til botnar i dette, seier leiar av kontrollutvalet i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik (Frp) til kanalen.

Både Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har eigardelar i det offentleg eigde bompengeselskapet. Det same har fylkeskommunane i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

Djupvik strekar under at det er viktig at eit selskap som forvaltar pengar på vegner av det offentlege brukar pengane rett og at innbyggjarane kan stola på selskapet.

Artikkeltags