Sogn og Fjordane-helsing. RIP
Collage / Privat

Dette er folkets siste helsing til Sogn og Fjordane

Vakkert og rått. Trygt og godt. Ærlege folk med respekt og tillit til kvarandre. Slik skildrar folk oppveksten og livet i trivselsfylket.
Publisert