Sogndal og Førde på mobbetoppen

MOBBING: Studentar i trivselsfylket føler seg betre tekne imot enn i resten av landet, men dobbelt så mange opplever å bli mobba.