Tabellen viser eit overslag på kommunane sine frie inntekter i 2017 i tusen kroner. Kolonne to viser veksten frå 2016, og kolonne tre viser prosentvis vekst.

Den siste kolonna er eit tilskot som går til kommunar på Sør- og Vestlandet. Potten er på 650 millionar kroner, og skal gå til vedlikehald og rehabilitering av vegar, bygg og anlegg.

I Sogn og Fjordane er det berre Bremanger kommune som får ta del i denne potten. Kommunen får 861.000 kroner. Årsaka er at Bremanger har ei arbeidsløyse på 3,9 prosent, medan dei andre kommunane i fylket ligg betre an. Flora hadde 3 prosent arbeidsløyse i august, men den næraste som har fått støtte er Ålesund med 3,2 prosent, elles har alle høgare arbeidsløyse.

 Overslag på frie inntekter 2017 (i tusen kroner)Vekst i 2017 (i tusen kroiner)Endring i frie inntekter frå 2016Vedlikehaldstilskot
1401 Flora656 98511 5751,8 
1411 Gulen163 8891 4920,9 
1412 Solund66 5093 1104,9 
1413 Hyllestad99 6942 1022,2 
1416 Høyanger253 1353 8631,5 
1417 Vik176 7828 4995,1 
1418 Balestrand94 3771 5311,6 
1419 Leikanger132 7862 6512 
1420 Sogndal401 7297 6651,9 
1421 Aurland118 0781 7391,5 
1422 Lærdal138 1372 1481,6 
1424 Årdal301 9749 8683,4 
1426 Luster307 9924 8001,6 
1428 Askvoll194 5294 9262,6 
1429 Fjaler197 5778 6974,6 
1430 Gaular186 2492 8121,5 
1431 Jølster188 2442 9531,6 
1432 Førde687 79918 6152,8 
1433 Naustdal174 7972 2761,3 
1438 Bremanger255 8732 5211861
1439 Vågsøy344 0931 9700,6 
1441 Selje172 8475 1583,1 
1443 Eid324 7865 7641,8 
1444 Hornindal83 3501 0041,2 
1445 Gloppen353 7668 0132,3 
1449 Stryn415 3919 9142,4 
Fordelast gjennom året6 550   
Sogn og Fjordane6 497 918132 2472,1861