No forsvinn dei gamle fylkes- og kommuneskilta

Men fleire stadar har nokon kome Vegvesenet i forkjøpet.