Tek med våpen ut i gatene på 17. mai

Politiet i Sogn og Fjordane aukar bemanninga og tar med seg våpen ut i gatene på nasjonaldagen.