Dei som sel bustadar går utrygge tider i møte, medan kjøpar får meir makt

Av

Ei lovendring skal gje kjøpar meir makt, men det kan og opne for meir konflikt.