– Kor mykje kraft vi produserer, og kva pris vi oppnår på denne marknaden, er viktige drivarar for resultatet, seier konsernsjef Johannes Rauboti i ei pressemelding.

Men sjølv om kraftprisen, som var 2,5 øre høgare i snitt enn året før, og mengda kraft som blir produsert har ein del å seie for resultatet, er det også andre ting som har spelt inn.

– Vi leverer ikkje så gode resultat utan at det blir jobba godt i heile organisasjonen. Mellom anna har vi redusert driftskostnadane vore med 33 millionar kroner på fire år, fortset Rauboti.

Utbytte på over 62 millionar

Styret i SFE tilrår eit utbytte til eigarane, på over 62 millionar kroner. Størst utbytte får Sogn og Fjordane Fylkeskommune, gjennom dotterselskapet Sogn og Fjordane Holding. Etter dei kjem BKK, og deretter fleire kommunar i fylket.

– Det er viktig for oss å bidra til god verdiskaping for dei offentlege eigarane vore, samstundes som vi sit att med verdiar som gir rom for vidare utvikling av konsernet, seier Rauboti i den nemnde pressemeldinga.

Så mykje får dei ulike eigarane i utbytte etter 2017:

EigararEigardelAvsett utbytte i NOK
Sogn og Fjordane Holding AS49,55 %31 063 000
BKK36,83 %23 088 000
Flora kommune4,64 %2 910 000
Gloppen kommune3,45 %2 167 000
Bremanger kommune2,47 %949 000
Askvoll kommune1,47 %568 000
Selje kommune1,33 %513 000
Eid kommune0,14 %57 000
Naustdal kommune0,07 %27 000
SUM:100,00 %62 681 000