58 prosent av elevane er gutar. Likevel sit det berre jenter i elevrådsstyret

I elevrådsstyret ved Øyrane og Mo vidaregåande skule er det ingen gutar.