Hafstad vgs. får kritikk: Arbeidet mot mobbing og klikkdanning er for dårleg

På seks av ti punkt fyller ikkje Hafstad vidaregåande skule krava i regelverket som skal sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.