Foreldre på Sande: – Hårreisande at dei skal lage fire idrettshallar før dei gjer noko med skulen

FAU på Sande meiner Sunnfjord kommune bør setje alle dei fire idrettshallane på vent fram til dei graverande tilhøva ved Sande skule er ordna.