Tone selde barnehage og kjøpte husvære i Oslo

– Tenk om det kunne vore slik kvart år, seier Tone Listau (59). Ho var med å selje ein barnehage og har kjøpt husvære i Oslo.