Sentralsjukehuset er 40 år. Det vert feira med toretters middag til kr 13,50

Førde sentralsjukehus feirar 40-år med middagsmenyen og prisane frå opningsdagen i 1979. Torstein Solset har jobba på sjukehuset sidan starten.