Kona døydde etter båtulykke i Selje. No er ektemannen tiltalt for aktlaust drap

Halvanna år er gått sidan båtulykka.