Dag oppdaga at folk på Sande brukte meir vatn enn normalt. Då fekk han ein mistanke

Og han hadde rett.