Marc sitt nye, hemmelege produkt kan skape mange arbeidsplassar

Førebels er det mykje hemmeleghald, men Marc van de Geest har planar som gir arbeid til fleire.