Fekk 250.000 i bot. Nektar å godta den

Strukturplast AS fekk bot på grunn av eit arbeidsuhell i 2015. Dagleg leiar meiner dei ikkje har gjort noko gale. No går saka til retten.