Ikkje sidan 1994 har færre gifta seg

Foto:

Av

SAMFUNN: Seks prosent færre inngjekk ekteskap i 2018 enn året før.

DEL

Ikkje sidan 1994 har det vorte inngått så få ekteskap som i 2018. Totalt vart det inngått 20.785 ekteskap i Noreg i fjor, 6 prosent færre enn i 2017.

I 2017 var talet 22.111, og i 2016 vart det inngått 22.537 ekteskap her i landet. Ekteskapstala har falle nesten kvart år dei siste ti åra. Førebelse tal frå Folkeregisteret viser at nedgangen fortsette i 2018, melder NRK.

– Eg trur ikkje at vi skal tolke det som at folk seier nei til familieliv. Heller tydar det på at det folk ser på som familieliv, er noko mykje breiare enn det å inngå ekteskap, seier professor Tone Hellesund ved Universitetet i Bergen. Ho har forska på ulike familieformer.

Frå januar 2018 vart ansvaret for borgarlege vigslar overført til kommunane. Tidlegare var det tingretten som hadde ansvaret for seremoniane. Det var venta at mengda borgarlege vigslar ville auke, men slik gjekk det ikkje.

Til saman 7.650 par valde borgarleg vigsel i 2018, ein liten nedgang frå 7.824 i 2017.

Artikkeltags