Bad om pengar til innkjøp av leiker til flyktningar. No har ho fått ti gongar meir enn ho torde å håpe på

Monica Skilbrei bad Facebook-vener om å gje pengar til leiker og anna til born i flyktningeleirane på Lesvos. Ho håpte på 4000-5000 kroner. Til no har ho fått nesten 50.000.