Arbeidstilsynet murrar over tryggleiken, men Ruben og Circle K lovar å rydde opp

Kor farleg er det eigentleg å jobbe på ein døgnopen bensinstasjon i ein småby? Farleg nok til at Arbeidstilsynet no trugar med dagmulkter til Florø Servicesenter, om dei ikkje tek jobben med å lage ferdig ein risikoanalyse for dei tilsette.