Nye justeringar for E39-traseen forbi Byrkjelo. Bondelaget føler seg forbigått

Den planlagde E39-trasé forbi Byrkjelo er vurdert på nytt av Statens vegvesen og er no blitt justert. Bondelaget er ikkje nøgd.