Tekniske problem på Oldeide – Måløy

Ferjesambandet på fv. 616 er no innstilt. Det vert sett inn reservefartøy på sambandet.

DEL

Vegtrafikksentralen Vest melder fredag føremiddag at ferjestrekninga Oldeide – Måløy mellom Oldeide og Husevågøy er innstilt.

Tekniske problem blir peika på som årsaka til innstillinga.

SISTE: Det er no sett inn reservefartøy i sambandet med første avgang frå Måløy klokka 14.35.

Artikkeltags