Sikrar opprusting av flaskehals på E39

Berre dagar før valet røper Olve Grotle, Mathias Råheim, Gunn Merete Paulsen, Norunn Lunde Furnes og Terje Johan Helgheim at regjeringa løyver 20 mill. til strekka Lunde–Myrmel.