29 hjort drepne – no sikrar dei E39 forbi Sande

Sidan nye E39 forbi Sande opna for tre år sidan har minst 29 hjortar blitt drepne i påkøyrsler. No skal hjorten tvingast til å bruke undergangane.