Over 50 ras, men Viksdalen må sjå langt etter trygg veg

Artikkelen er over 3 år gammel

GAULAR: Sjølv om det kjem ras på ras i Matbjøra, er vegen ikkje ei prioritert strekning for rassikring.