Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandla med Landbruksdepartementet om ei krisepakke sidan førre veke.

Norske bønder har blitt hardt ramma av tørken i sommar, og det er venta at det vil komme søknadar om avlingsskadeerstatning på over 1,1 milliardar kroner. Bøndene meinte på si side at avlingsskadeerstatninga ikkje er nok og har kravd ei tilleggsløyving.