Thue: – No gjeld det at gjenstanden ikkje søkk djupare i botnmassane

Politiet har funne ein to meter brei metallgjenstand på 180 meters djup, i enden av rasmassane, 600 meter frå land i Jølstravatnet.