Arbeidet med å heve bilen i Jølstravatnet er i gang

I dag vil ein undervassbåt undersøke forholda på botnen.