Kan ikkje setje kraftverket i drift igjen før elva blir rydda

Kraftverket til Erik Solheim måtte stengast av på grunn av den store mengda stein, tre og jord som vassmengdene frakta med seg nedover elva.