Pårørande rosar helsevesenet, men etterlyser meir aktiv vaksinering av reisande

Talsmannen til familien til kvinna som døydde av rabies etterlyser meir aktiv oppmoding om vaksine.