HÅP: Esmeralda og Peter flytta til Norge i håp om at borna skulle få eit betre liv.
Karoline Nordgulen

Esmeralda (41) og Peter (45) har fire born med spesielle behov. No opnar dei heimen for å hjelpe andre

Storfamilien frå Nederland flytta til Sandane i fjor. Der vil dei bruke den vanskelege fortida til å hjelpe familiar i same situasjon.
Publisert