Vil skyve på fv.57-opprusting, Kystvegtunnelen og opprustingar av skular

Investeringsfesten fylkespolitikarane la opp til kan bli langt tammare enn tenkt. Det er dårleg nytt for kystvegforkjemparar og trafikantane ved Dalsfjorden.