Valekspert: – Vi får neppe korkje fylkesordførar eller varaordførar

17 parti stiller liste til vestlandsvalet. Halvparten av dei har korkje første- eller andrekandidat frå Sogn og Fjordane.