Pengekrise: No kjem diskusjonen om å utsetje prosjekt som storskulen

Vestlandsfylket manglar ein halv milliard kroner på å få budsjettet for neste år til å gå i hop. No blir det snakka om å skyve også på igangsette prosjekt der spaden enno ikkje har gått i jorda. Eitt av dei større ligg i Førde.