Ho tykkjer fylkesvåpenframlegget er litt keisamt. No lanserer stortingsrepresentanten eige utkast

Artikkelen er over 1 år gammel

VESTLAND: Frida Melvær (H) kastar seg inn i diskusjonen om fylkesvåpen for det nye storfylket. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) tykkjer ho heller kunne engasjert seg i å sikre Vestlandet nye oppgåver.