Fem frå nord fekk plass i det nye fylkesutvalet – og to av dei er frå Fjaler

Arve Helle (Ap) og Gunhild Berge Stang (V) er begge valt inn i fylkesutvalet for Vestland. Også tre andre fylkesutvalsmedlemer kjem frå Sogn og Fjordane.