Annankvar sogning og fjording trur storfylket vil gagne oss lite

Hordalendingane trur nordfylket vil ha størst nytte av på fylkessamanslåinga. Sogningar og fjordingar meiner ho vil gagne Hordaland mest. Men først og fremst rår uvissa og skepsisen.